Над 14 хил. ученици са напуснали образователната ни система

През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30 300 и 29 400 ученици

108 ~ 2 мин. четене

14 200 ученици са напуснали образователната система у нас поради различни причини. Това става от данните на Националния статистически институт (НСИ). Броят им е почти същият в сравнение с предходната учебна година, когато напусналите училище бяха 14 500.

Значителна част от спрелите  да посещават учебни заведения (12 100) са учащи се в основното образование. Най-много са учениците, напуснали по семейни причини - 6.7 хил., или 47.2% от общия брой на напусналите, следвани от заминалите в чужбина - 34.3%, и напусналите поради нежелание да учат – 12.5%.

През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30 300 и 29 400 ученици.

През последната учебна година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604 800, от които 107 900 са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на децата в общото образование намалява с 4 000 или с 0.7%.

От данните на НСИ става ясно, че през учебната 2012/2013 година самостоятелните детски градини с директор са 2 070 или с 42 по-малко в сравнение с предходната година,като тези заведения в селата намаляват с 51.

Същевременно броят на децата, настанени в градини за учебната 2012/2013 година, е 235 000, което е с 22.6 хил., или с 10.6% повече от броя им през 2008/2009 г. и с 3.1% повече в сравнение с предходната учебна година.

Броят на лицензираните частни детски градини нараства значително, съобщават още от НСИ. През учебната 2012/2013 година в страната функционират 65 или с 15 повече от предходната година, но те са алтернатива за една малка част от родителите.

Частните детски градини са посещавани от 2 357 деца, което като относителен дял е едва 1.0% от общия брой на децата в детските градини, допълват от Националната статистика.

Подкрепи Economic.bg