Над 22.5 хил. безработни са постъпили на работа през март

За трети пореден месец равнището на безработицата остава непроменено - 12.2%

Автор: Божидара Иванова

През март 2014 г. на работа са постъпили 22 541 безработни, сочат данни на Агенцията по заетостта. За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено - 12.2 %. В сравнение с предходния месец февруари, започналите работа са с 8.3 хил. души повече и с 1.6 хил. повече в сравнение с март 2013 г.

На първичния пазар работа са започнали 18 606 безработни, което е с 5.3 хил. лица повече в сравнение с февруари и с 2.2 хил. лица повече в сравнение с март 2013 г.

В бюрата по труда са регистрирани общо 398 858 лица, или с 2.1 хил. души по-малко от предходния месец. Броят на новорегистрираните безработни през март е 37.9 хил. души, като 10.6 хил. са младежи до 29-годишна възраст.

През март 2014 г. близо 18 хил. работни места са заявени на първичния пазар, което е с над 5.5 хил. места повече в сравнение с предходния месец, или с 1.6 хил. повече в сравнение с март 2013 г.

Наблюдава се ръст на заявените сезонни места на първичния пазар. През март те са 4.2 хил. - с 2.8 хил. повече от февруари и с 1.1 хил. повече от март 2013г.

По програми за заетост са заявени 1.9 хил. места, което е с 1.3 хил. повече от предходния месец февруари.

При регистрация в Агенция по заетостта на безработния младеж се предлага работно място или професионално обучение най-много в рамките на четири месеца. От началото на годината над 10 хил. младежи са намерили реализация на първичния трудов пазар.

Коментари: 0