Над 330 000 руснаци с имоти у нас

В момента се работи и в насока консулските пълномощни, които пристигат от чужбина

"Страната ни е една от малкото в света, които имат единен електронен регистър на завещанията, което пресича опитите за измама с този вид документи", каза председателят на Регионална нотариална колегия – Бургас, нотариус Станка Стайкова на среща в града, организирана от „Национално сдружение недвижими имоти”.

В момента се работи и в насока консулските пълномощни, които пристигат от чужбина. „Знаете, че Москва – едно изключително добре разработено консулство, има много заверки и пълномощни. Точно тези документи ще бъдат въвеждани в нашия електронен регистър и при сделки ще бъдат проверявани от нотариус, с което ще се пресече употребата на фалшиви пълномощни.”, обясни Стайкова, цитирана от Фокус.

Българските нотариуси вече са въвели електронен регистър, който към момента е централизиран и е собственост на Българската нотариалната камара. Всяко едно пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество трябва да бъде въведено и проверено при сделка, с което отпада възможността за злоупотреби, превърнали се в практика преди години.

„В края на юли проведохме поредната среща между Българската нотариална камара и Руската федерална камара, на която бе подновено шефството ни. Преподписан беше и договорът за сътрудничество, обхващащ следващите три години. Руските и българските нотариуси имат много добри професионални взаимоотношения и никакви проблеми в сферата, в която работят. Към настоящия момент над 337 000 руски граждани притежават недвижим имот в България, което извежда федерация на първо място по притежание на имоти у нас. Ето защо нашата работа и нашето сътрудничество с руските институции и нотариуси придобива изключително голямо държавно значение. Нашата политика е насочена към създаването на предпоставки за обезпечаване на правна сигурност, предотвратяване на измами и предоставяне на възможност нормално да се притежава и придобива собствеността на територията на Република България”, допълни Станка Стайкова.

С помощта на съюза на юристите в България е въведен и достъп на българския нотариус до базата „Данни население” и масивите на МВР. В едното се проверяват документите за самоличност, родствени връзки, семейно положение, което пресича възможността за измами по роднинска линия, укриване на наследници, злоупотреби с удостоверение за наследници и с актовете за семейно положение както и такива за гражданско положение. „Възможността за достъпа до базата данни на МВР, която е почти единствена в света, ние виждаме снимката от личната карта на лицето, с което се пресича възможността за използване на фалшиви лични карти и други лица да участват в сделките. От резултатите, които имаме към момента, през последните две години почти нямаме регистрирани случаи на имотни измами, допълни председателят на Бургаската нотариална колегия Станка Стайкова.

Коментари: 0