Намаляват оборотите в търговията на дребно

Спадът пред декември е 0.5% спрямо ноември 2012 г.

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

През декември 2012 г. оборотът в търговията на дребно намалява с 0.5% на месечна база съобщиха от НСИ. Данните са реализираните продажби в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети". Според календарно изгладени данни намалението на оборота спрямо декември 2011 г. е 5.5%.

На месечна база през декември нараства оборотът в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия. Повишението е 4.2%, а при търговията с разнообразни стоки продажбите са се повишили с 2.7%. Ръст от 1.3% спрямо ноември отчита оборотът в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия. Намаление се вижда в търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.8%, в търговията с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с 1.6%, в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.5%, и в търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 1.2%.

През декември 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. по-съществено нарастване на оборота се отчита в търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.8%, в търговията с разнообразни стоки - с 3.0%, и в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.0%. Спад има в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 13.5%, в търговията с компютърна и комуникационна техника - с 11.6%, в търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 6.7%, и в търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.3%.

Подкрепи Economic.bg