Наследникът на първата наземна радиостанция в България работи и днес

По инициатива на ЮНЕСКО на 13 февруари се отбелязва Световният ден на радиото

"Варна Радио"

312 ~ 3 мин. четене

Бреговата радиостанция  Варна радио е създадена през 1947 г. и вече 67 години поддържа комуникация с корабите, преминаващи край българските брегове.

Днес Варна радио е в структурата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и е един от елементите, които изграждат системата за управление на трафика на плавателни съдове.

В първите години от дейността си (до 1957 г.) Варна Радио работи с трофейна апаратура от кораби. Още през 1954 г. радиостанцията разполага с радиотелефонна връзка, използвана в случаи на бедствия и за разпространяване на съобщения за безопасност в режим „радиотелефония” на честота 2182 килохерца – международно възприетата честота за бедствия, установена от Световна радиоконференция в годината на създаване на брегова радиостанция - Варна.

В периода 1957-1969 г. поетапно бреговата радиостанция е модернизирана и са изградени два модерни за своето време радиоцентъра – Радиопредавателен център – с.Китка (1974 г.) и радиоприемен център – с.Кичево (1977 г.), които работят и до днес.

В годините преди навлизане на спътниковата система за комуникация INMARSAT Варна Радио е единствената връзка с корабите под български флаг и с чуждестранните кораби, посещаващи български пристанища или преминаващи транзитно. По това време в радиоцентровете работят повече от 100 специалисти, основно радиооператори на морз и радиотелефония, и около 30 души инженерен и технически персонал. Радиопредавателният център – Китка е разполагал с 25 радиопредавателя, от които едновременно действащи са били почти 20.

През 1987 – 1988 г.  Международната морска организация към ООН въвежда в експлоатация  международната система NAVTEX. На Варна Радио са възложени функциите по излъчване на NAVTEX-съобщенията за морските пространства на България и Румъния, което продължава и до днес. Системата NAVTEX разпространява специализирана информация за морска безопасност - навигационни предупреждения, метеорологични прогнози, съобщения за търсене и спасяване.

От 1995 г. Варна Радио е една от първите GMDSS станции в  черноморския регион, която излъчва съобщения в обхвата на зона А2 – средни вълни. През 2004 г. в рамките на проекта VTMIS – фаза 1, финансиран по програма ФАР, е изградена и зона А1 за УКВ разпространение на GMDSS. Радиостанцията Варна Радио осъществява постоянно наблюдение на радио каналите за бедствие, разпространява информация за морска безопасност и участва в комуникации при търсене и спасяване, съвместно със Морския спасително-координационен център.

В момента експертите на ДП „Пристанищна инфраструктура” работят по фаза 3 на проекта VTMIS – „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове”. Една от дейностите по този проект е свързана с разширяване и технологично обновяване на GMDSS възможностите. Предстои да бъде разработена изцяло нова УКВ-система, изградена с модерни технологични средства.  Ще бъдат подновени напълно NAVTEX - предавателите, ще бъдат инсталирани и 3 нови радиопредавателя за зона А2 (средни вълни). GMDSS систематата на България ще бъде обновена с най-модерното оборудване по световни стандарти и възможност да бъде управлявана от оперативния център, който ще бъде разположен в новостроящия се също в рамките на проекта Брегови информационен център – Варна.

В аналогичния Брегови информационен център в Бургас е предвидена резервна равностойна оперативна възможност за GMDSS, което гарантира сигурност  и безотказност на комуникациите. Системата GMDSS ще се възползва от мощни изчислителни възможности на двата нови изчислителни центъра, разработвани също в рамките на проекта VTMIS – фаза 3. По този начин не само ще се повиши надежността на комуникацията, но и ще има много повече потребителски функции, които са особено  важни, за да могат операторите бързо, адекватно и много прецизно да извършват своята дейност.

Проект BG 161 PO 004-4.0.01-0005 „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. с над 32 милиона лева.

Подкрепи Economic.bg