Небанковите кредити с 5,4% повече за година

В края на декември делът на необслужваните кредити в сектора нараства до 29,6%

84 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Към края на декември вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са с 5,4% (102 млн. лв.) повече от края на 2012 г., става ясно от публикуваните предварителни данни на Българска народна банка. Общата им стойност е 1,981 млрд. лв. (2,5% от БВП), а новоотпуснатите през 2013 г. кредити от тези финансови институции са 127 млн. лв.

В края на декември делът на необслужваните кредити в сектора нараства до 29,6%, а стойността им е 586 млн. лв. За сравнение, година по-рано те са били 27,2% или 510 млн. лв.

Небанковите дружества преориентират портфейлите си към кратко- и средносрочни кредити. Преобладават тези със срок от 1 до 5 години - 577 млн. лв.  или 29% от общата сума. Те нарастват с над 15 % в рамките на последните дванадесет месеца. Сходен ръст има и при заемите със срок до 1 година, възлизащи на общо 322 млн. лв. Кредитите с матуритет над 5 години отчитат годишен спад от 16% до 497 млн. лв.

Най-голям дял сред клиентите на небанковите финансови институции заемат домакинствата - 73% или 1,426 млрд. лв. Над 71,4% от кредитите за домакинствата са потребителски, следвани от жилищните 23,5% и други - 5,1%.

Дружествата специализирани в кредитиране набират ресурс основно чрез получени заеми - 1,170 млрд. лв. или 45% от общите им пасиви. Над 850 млн. лв. от това финансиране е получено от нерезиденти.

Подкрепи Economic.bg