Неограничени разговори с Globul

До пет номера от мрежата на оператора през новите абонаментни програми Globul 60+ за потребители над 60 годишна възраст

Абонатите на новите абонаментни програми GLOBUL 60+, предназначени за потребители над 60 годишна възраст, ще могат да провеждат неограничени разговори, както и да изпращат неограничен брой SMS и MMS до пет избрани от тях номера от мрежата на оператора.

С програмата GLOBUL 60+ с месечна такса 9,90 лв. абонатите ще получават по 100 включени минути на месец за разговори с фиксираните мрежи в страната и мобилната мрежа на GLOBUL, както и с възможност за неограничено потребление към пет номера.

Избралите GLOBUL 60+ с месечна такса 6,90 лв. потребителите, ще разполагат с 50 минути месечно също към номера мобилната мрежа на GLOBUL и с всички национални фиксирани мрежи,. Тук броят на предпочетените номера за неограничени разговори и съобщения е три.

Освен това, клиентите на програмите GLOBUL 60+ ще се свързват безплатно с центъра за обслужване на клиенти и ще поучават безплатно хартиена фактура за своето месечно потребление, с приложена подробна разпечатка на ползваните услуги.

 

 

Коментари: 0