Неохим с ръст на приходите и спад на печалбата

Разходите на торовия завод надхвърлят 102 млн. лв.

Димитровградският торов завод Неохим АД отчете повече приходи, но и по-ниска печалба за първото тримесечие на 2012 г. Това показва консолидирания отчет на дружеството предаден на БФБ.

Приходите от продажби за януари-март 2012 г. са нараснали до 113,3 млн. лв., което е с 25,3% повече спрямо същия период на миналата година. Оборотът на Неохим достига 114,6 млн. лв., което е повишение от 26,5% на годишна база.

Изпреварващ ръст на разходите обаче доведе до свиване на консолидираната печалба на комбината. Положителният финансов резултат на дружеството в края на март тази година е 12,3 млн. лв., или с 23,2% по-малко спрямо съпоставимия период на 2011 г. Общите разходи за дейността достигат 102,3 млн. лв., което е повишение от 37,2% спрямо първото тримесечие на 2011 г.

Последната сделка с книжа на Неохим е от 18 май, когато 1065 лота смениха собственика си. Цената се понижи с 5,63% до 27 лв. за акция.

Коментари: 0