Номинации за \"Финансов сектор\" - \"Mr. & Mrs. Икономика\" 2013

Основните критерии за номинации тук са финансови резултати, динамика и качество на портфейла, приходи, както и специфични финансови критерии, касаещи отделните подсектори, в които оперират номинираните компании

384 ~ 3 мин. четене
Списание "Икономика" представя категория "Финансов сектор" в конкурса "Мистър и Мисис Икономика" 2013 - най-значимият икономически форум, провеждан след демократичните промени у нас:

Основните критерии за номинации тук са финансови резултати, динамика и качество на портфейла, приходи, както и специфични финансови критерии, касаещи отделните подсектори, в които оперират номинираните компании.

1. Димитър Костов, председател на УС и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД

Димитър Костов се присъединява към екипа на ПИБ през 2003 г. като специалист в дирекция "Управление на риска". Скоро след това е повишен в началник отдел "Оценка на рискови експозиции". От 2004 г. до 2007 г. е заместник директор, а от 2007 г. до 2011 г. е директор на дирекция "Управление на риска". През 2010 г. той е избран за член на Управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за заместник изпълнителен директор. От края на 2011 г. Костов е изпълнителен директор на банката, а от началото на 2012 г. е избран за председател на Управителния съвет.

2. Цветанка Крумова, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“

Цветанка Крумова е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Армеец” от 2005 г. Преди това е участвала в управлението на редица търговски дружества, сред които ЗАД “БУЛСТРАД-ЖИВОТ”, “Интерлийз” АД, ПФ “Кооператор” АД, ТБ “Кредит Експрес” АД, била е член на Съвета на директорите на Еuropean Reinsurance Brokers Ltd. в Лондон, Великобритания и на Ти Би Ай Евробонд АД.

3. Силвия Пенева, управляващ съдружник за България и основател на "Делойт България"

Силвия Пенева е Управляващ Съдружник за България на „Делойт”. Tя е основател на Делойт България, когато фирмата стартира своята дейност през 1992 г. Тя е Одит съдружник в Делойт Централна Европа и Управител на Делойт България. Член е на Съвета на Директорите на Делойт Централна Европа. Силвия Пенева отговаря за екипа на Делойт България, специализиран в предоставянето на услуги на финансови институции. Притежава повече от 20 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни банки, финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации.

4. Милен Марков, председател на СД и главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие" АД

Милен Марков е председател на СД и главен изпълнителен директор на ПДН „Съгласие" АД от 2006 г. Между 2003 и 2006 г. е изпълнителен директор и член на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила”. Преди това е работил в ТБ “Стопанска банка” АД, Българска народна банка, “BNP-Dresdner Bank”-България, ТБ “Хеброс” АД.

5. Борислав Тодоров, съпредседател на Българска асоциация за лизинг, управител и съдружник „Кюн Лизинг“ (Kuehn Leasing)

Борислав Тодоров е управител на „Кюн Лизинг” и съдружник в компанията, която работи на българския пазар от 1982 г. Дружеството е лидер в областта на лизинговото и инвестиционно финансиране на мобилни основни средства за производство, транспортни средства, автомобили, строителна техника и механизация, производствени машини и оборудване.

6. Любен Белов, съосновател на стартъп акселератора LAUNCHub

Любен Белов е един от основателите и ръководителите на фонда за дялово финансиране LAUNCHub. Белов е и съосновател на "Нет Инфо"- една от първите ИТ компании в България.

LAUNCHub инвестира в стартиращи компании, като така дава реален шанс на млади предприемачи да осъществят идеите си и да ги превърнат в работещ и устойчив бизнес.

Тазгодишните номинации на конкурса са разделени в общо 8 категории:

- Мистър Икономика
- Мисис Икономика
- Производствен сектор
- Финансов сектор
- IT сектор
- Услуги
- Сделка на годината
- Корпоративна социална отговорност

*За първи път през 2013 г. ще бъде връчена награда за Корпоративна социална отговорност (КСО). Определени са 60 компании, които в най-голяма степен заслужават да получат подобен приз. Крайният победител ще бъде избран директно от хората чрез гласуване в сайта на конкурса. Потребителите ще могат директно да оценят социалната отговорност на българските компании, която в съвременния бизнес е задължителна за постигането на добро корпоративно управление. Гласувайте за вашия фаворит на http://mister.economic.bg.
Подкрепи Economic.bg