Норвегия финансира е-управлението у нас

Размерът на финансирането ще зависи от предложените проекти

В рамките на работното си посещение в Норвегия на 3 и 4 май 2012 г., министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски е договорил целеви средства за финансиране на проекти, свързани с електронното управление и иновациите по линия на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество, икономически растеж и устойчиво развитие.

Конкретният размер на финансирането ще зависи от предложените от българската страна проекти.

Във връзка с появилите се публикации, че електронното правителство няма да се случи, защото не се знае кой носи отговорност, от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) уточняват, че с постановление № 268 на Министерския съвет (МС) от 26 септември 2011 г. е създаден Съвет за електронно управление, чийто председател е премиерът Бойко Борисов. Заместник-председатели на Съвета са Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите; Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи; Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз.

Съветът координира дейностите и мерките за въвеждане и развитие на електронното управление. Заместник-министър Валери Борисов е натоварен лично от премиера Бойко Борисов да осъществява дейностите по реализация на електронното управление.

Конкретните срокове, индикативните бюджети на проектите и отговорниците за тях, са разписани в Пътната карта към Стратегията за електронно управление. Документът е в процес на активни обсъждания с Министерството на финансите и останалите ангажирани институции. Очаква се междуведомственото съгласуване на ключовия документ да приключи до средата на юни, допълват от МТИТС.

Коментари: 0