ОББ с най-голяма загуба, Булбанк с най-висока печалба

БНП Париба С.А., клон София и Райфайзенбанк (България) с най-рязък спад на положителния резултат, СИБАНК с най-голям ръст

4283 ~ 3 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Обединена българска банка (ОББ), която е собственост на гръцката National Bank of Greece (NBG), е отчела най-голяма загуба като абсолютна стойност през миналата година - 40.92 млн. лв., показват данните на Българска народна банка (БНБ). Година по-рано ОББ имаше печалба от 30.34 млн. лв.

Най-голямата по размер на активите финансова институция у нас - УниКредит Булбанк показва най-голяма печалба като абсолютна стойност - 212.5 млн. лв. Положителният резултат обаче намалява с 8.4% на годишна база спрямо печалбата от 232.04 млн. лв., която беше отчетена в края на 2011 г.

Вторият по големина български кредитор - Банка ДСК успява да постигне 124.2% повишение на положителният резултат през миналата година и в края на 2012 г. печалбата й достига 191.32 млн. лв. Първа инвестиционна банка (ПИБ), която е третата по размер на активите финансова институция у нас в края на 2012 г., е реализирала 28.92 млн. лв. печалба, което е с 20.8% по-малко спрямо края на 2011 г.

Френската БНП Париба С.А., клон София и петият по големина кредитор - Райфайзенбанк (България) са двете финансови институции, които имат най-сериозен спад на печалбата през миналата година - съответно 97.7 и 91.8%. Положителният резултат на БНП Париба е се е свил до 117 хил. лв. през 2012 г., а печалбата на Райфайзенбанк намалява до 4.17 млн. лв.

Положителният резултат на СИБАНК е нараснал най-много в процентно изражение през миналата година - 2226.1% (над 23 пъти). Печалбата на финансовата институция достига 10.07 млн. лв. в края на 2012 г., спрямо 433 хил. лв. година по-рано. Турската Те-Дже Зираат Банкасъ, клон София увеличава най-силно загубата си - с 806.3% до 1.14 млн. лв.

Общата печалба на банковата система в България през миналата година е 566.84 млн. лв., или с 3.3% (19.3 млн. лв.) по-малко от края на 2011 г.

Финансови резултати на банките, в хил. лв. Печалба 2011 Печалба 2012 Промяна
ИНВЕСТБАНК -4 993 -725 -85,5%
ОБЩИНСКА БАНКА 2 913 6 027 106,9%
ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ 4 830 5 939 23,0%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 36 503 28 915 -20,8%
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) 51 036 4 171 -91,8%
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА -34 215 -18 694 -45,4%
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 52 933 9 675 -81,7%
МКБ ЮНИОНБАНК 4 548 2 705 -40,5%
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 30 337 -40 915 -234,9%
РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ -467 -385 -17,6%
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА 60 951 56 571 -7,2%
ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) 8 388 18 932 125,7%
ТЪРГОВСКА БАНКА Д 321 1 885 487,2%
СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ 13 904 20 061 44,3%
ТОКУДА БАНК 64 55 -14,1%
БАНКА ДСК 85 318 191 315 124,2%
ТИ БИ АЙ БАНК -4 671 -631 -86,5%
ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ -126 -1 142 806,3%
ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ -953 -943 -1,0%
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 47 262 46 255 -2,1%
БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ 5 012 117 -97,7%
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 1 872 3 185 70,1%
ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ/КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ -11 250 -17 282 53,6%
ТЕКСИМ БАНК -3 782 -1 667 -55,9%
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 12 151 12 897 6,1%
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 11 412 21 873 91,7%
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 232 041 212 496 -8,4%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 13 409 10 724 -20,0%
СИБАНК 433 10 072 2226,1%
АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ -44 057 -19 343 -56,1%
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ (ПОЩЕНСКА БАНКА) 15 017 4 699 -68,7%
ОБЩО ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА 586 141 566 842 -3,3%
Източник: БНБ      
Подкрепи Economic.bg