Облекчения за бизнеса, ако финансира гимназии

Стопанската камара предлага да се създаде Образователен кодекс и регистър с квалификационната степен на всички завършващи средно

Да се въведат данъчни преференции за бизнеса, ако осигурява финансиране напрофесионални гимназии. Това предлагат от Българската стопанска камара. Бизнесът представи вчера становището си попроекта на Закон за предучилищното и училищното образование. Предложенията са изпратени до министрите на образованието и на труда и социалната политика Серегй Игнатов и Тотю Младенов, както и до Огнян Янакиев, председател на ресорната парламентарната комисия.

Да се преразгледа решението професионалните гимназии да преминават към общините, настояват от бизнеса.

От камарата отново предлагат обсъждане на възможността за подготовка и приемане на Кодекс за образованието (Образователен кодекс), който да интегрира всички закони в тази област. Правната уредба на различните форми на образование в значителна степен е фрагментирана, обемна и понастоящем не създава необходимите връзки между общото и професионалното образование и системата на висшето образование, както и предпоставки за реализация на концепцията за ученето през целия живот, се казва в официалното становище, подписано от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев.

Друго от предложенията е да бъдат създадени електронни регистри с всички деца от 4-годишна възраст до постъпването им в училище и на учениците в началното, основното и средното образование, както и регистър на поддържаните професионални направления, степени на образование и професионална квалификация.

Коментари: 0