Общините строят центрове за отдих и туризъм

Средствата са по Програмата за развитие на селските райони

92 ~ 1 мин. четене

Общините вече могат да кандидатстват за целеви бюджети за изграждане или подобряване на културни центрове, строеж или ремонт на кътове за отдих, свободно време и спорт. От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че публичното класиране на общински проекти по мярка „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” вече започна. Средствата са по Програма за развитие на селските райони.

Ще бъдат оценявани и проекти за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

По мярката са подадени 226 заявления. Одобрената по заповед субсидия е в размер на 222 181 147 лв.

 

Подкрепи Economic.bg