Общините строят центрове за отдих и туризъм

Средствата са по Програмата за развитие на селските райони

Общините вече могат да кандидатстват за целеви бюджети за изграждане или подобряване на културни центрове, строеж или ремонт на кътове за отдих, свободно време и спорт. От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че публичното класиране на общински проекти по мярка „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” вече започна. Средствата са по Програма за развитие на селските райони.

Ще бъдат оценявани и проекти за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

По мярката са подадени 226 заявления. Одобрената по заповед субсидия е в размер на 222 181 147 лв.

 

Коментари: 0