Общите устройствени планове на Поморие и Приморско под лупа заради дюните

Законът за Черноморието щял да защити пропуснатите от Натура 2000 пясъчни образования

572 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Общите устройствени планове на общините Поморие и Приморско, които предстои да бъдат одобрени ще се гледат под лупа, заради дюните . Много ще се внимава пясъчните образувания, които са включени или са извън защитените зони по Натура 2000, дали са планирани за застрояване с хотели и вилни селища. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова, по повод скандала със започнати строежи в дюните на Несебър и на вилно селище върху 26 дка в бивш детски лагер на Галатея 2000 и почивна станция на Горстрой-Бургас в Иракли.
От 1967 г. досега са обявени стотици защитени територии, сред които има и различни видове дюни, богати на местообитания на различни редки растителни и животински видове, покрай Черно море. Това е ставало по предложение на Неправителствени организации, кметове, на граждани и на  Министерството на околната среда и водите.

През  2005  г. във връзка с влизането ни в ЕС, започва предварителен преглед на места, които са местообитания от европейско значение и  са изчерпателно изброени в Директивата за местообитанията.  

Между тях са : сиви дюни, бели дюни, облесени дюни и други.

На база на предварителна информация, картни материали, на  
експертни становища, резултати от проучвания  през 2006 - 2007 г. се предлагат за обявяване защитени зони по Натура 2000. Тогава различни видове дюни влизат в защитените зони на европейската мрежа Натура.

Ако извън тях, извън защитените територии по Национално законодателство, извън защитените зони по Натура има някъде дюни, НПО могат да внесат предложенията си и да ги защитим, каза Караджова.  

"По европейска директива не сме длъжни да вкараме всички местообитания в страната  в зони по Натура, защото тогава  100% от държавата ще бъде Натура територия. Изисква се между 20 и 80% от местообитанията на ценни животински и растителни видове да бъдат включени в зони на европейската мрежа, обясни Михаил Михайлов, директор на Дирекция "Биоразнообразие" в МОСВ.

Защитата на дюните, които са извън защитените зони и територии се дефинира от Закона за Черноморието.  В проекта , внесен в парламента се предвижда абсолютна забрана в Зона А и Зона Б да се строи върху дюни, каза Михайлов.

Подкрепи Economic.bg