Oбсъжда се изпълнението на проекти за околната среда

МОСВ покани кметове от общините Бургас, Габрово, Враца, Провадия, Чирпан и Столична община

180 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и заместник-министърът Малина Крумова ще проведат среща днес с общините бенефициенти, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на проектите по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Целта на срещата е да се направи преглед на постигнатото  до момента и да се обсъди ходът на изпълнение на 6-те големи инфраструктурни проекта.

Поканени са кметове от общините Бургас, Габрово, Враца, Провадия, Чирпан и Столична община.

346 млн. лв е стойността на най-големия проект „Интегрирана  система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, който включва изграждане на няколко завода.

Първата фаза от проекта е изграждане на  завод за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и завод за неопасни отпадъци. На втора фаза е предвидено изграждане на завод за механично-биологично третиране на отпадъци.

Община Бургас също изгражда регионална система за управление на отпадъците, като проектът е на стойност 43.2 млн. лв и трябва да приключи до края на 2014 г.

Най-големият проект на програмата в сектор „Води” е предвиден за община Враца и стойността му възлиза на 136 млн. лв. По него са подписани всички договори за строителство, с които ще се модернизира пречиствателната станция на града и ще се реконструира водопроводната и канализационната мрежа, съобщават още от МОСВ.

Другият голям проект във водния сектор е на община Габрово на стойност 123 млн. лв.

Изграждането на водния цикъл в община Провадия е на стойност  18.7 млн. лв и с него се предвижда да се опази богатото биологично разнообразие  в Белославското и Варненското езеро, където се срещат 200 вида птици, от които 57 са включени в „червената книга”.

Община Чирпан работи по проект за изграждане на пречиствателна станция, реконструкция и разширение на ВиК мрежата на стойност 41.2 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg