Одитът на ЧЕЗ не е показал несъответствия при управлението на качеството

Сертифицираща компания е проверила документацията на дружествата от групата и практическото прилагане на системата за управление на качеството

104 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България получиха официално потвърждение за съответствие на дейността на дружествата с изискванията на установения стандарт. Те успешно преминаха контролен одит в края на март тази година.

Одиторските екипи от сертифициращата компания T Cert провериха документацията на дружествата на ЧЕЗ и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследиха работните процеси в различните звена на компаниите. При проверката не бяха открити никакви несъответствия с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 в нито една от трите компании - „ЧЕЗ България", „ЧЕЗ Електро България" и „ЧЕЗ Разпределение България".

„Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания. Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите клиенти", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

"ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България" получиха през март 2012 г. сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008. Той гарантира, че всички структури и служители на сертифицираните компании прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на бизнес процесите, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите и партньорите на дружеството.

Подкрепи Economic.bg