Омбудсманът: „Данък лихва” е противоконституционен

Подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, който е основен принцип и в правото на Европейския съюз, отбелязва Константин Пенчев

120 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Националният омбудсман на България Константин Пенчев сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за данъците върху доходите на физическите лица поради противоречие с Конституцията. Това се казва в съобщение, публикувано на официалната страница на омбудсманската институция.

"С тази разпоредба на практика се придава обратна сила на въведения на 1 януари 2013 г. данък върху доходите от лихви по депозити на физически лица в случаите, когато съгласно условията на договора между търговската банка и лицето лихвата е изплатена предварително и доходът от депозита е получен преди влизането в сила на разпоредбите, въвеждащи новия данък", отбелязва в искането си Пенчев.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица при авансово изплащане на дохода от лихви по депозитни сметки в търговски банки същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

„Подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, който е основен принцип и в правото на Европейския съюз. Целта на принципа е гражданите да не бъдат поставени в положение на несигурност, поради неизвестност или промяна на последиците на правните норми”, отбелязва още в съобщението си националният омбудсман. 

Подкрепи Economic.bg