Опасенията за рецесия в България се засилват

БВП през второто тримесечие расте с 0.2% на годишна база, но намалява с 0.1% на тримесечна

76 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Икономиката на България отчита ръст и през второто тримесечие на 2013 г. Експресните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че за периода април-юни реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на страната с е увеличил с 0.2% на годишна база, а номиналното увеличение е с 300 млн. лв. до 19.321 млрд. лв.

Въпреки че статистиката отчита ръст на икономиката, някои икономисти очакват свиване до края на годината. Притеснението се засилва от изнесените днес данни, тъй като отчетеният сега ръст е най-слабият за изминалите две години. Освен това на тримесечна база БВП намалява с 0.1%, което се случва за първи път от 2009 г., когато свърши рецесията.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което се увеличава с 1.9% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 225 млн. лв. и заема 21.9% относителен дял в БВП. На годишна база увеличението е с 1.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.2%, а вносът на стоки и услуги - с 1.1%.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за второто тримесечие на 2013 г. на 4 септември 2013 г.

Подкрепи Economic.bg