Още 55 млн. лв. за селските райони

Схемата за рефинансиране на търговски банки кредитира проекти по 8 мерки от ПРСР

128 ~ 1 мин. четене

През миналата година са били отпуснати 55 млн. лв. за кредитиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Средствата са дадени от Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от ведомството.

Схемата за рефинансиране на търговски банки кредитира проекти по 8 мерки от програмата. Те са 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности", 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 322 "Обновяване и развитие на населените места".

Схемата се прилага в сътрудничество с 21 търговски банки, с които ДФЗ има сключени договори. Така бенефициентите могат да се възползват от по-изгодни условия за кредитиране - фиксирана годишна лихва от 7% и срок на погасяване до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период.

През 2012 бе отбелязан засилен интерес към схемата. Бяха финансирани 248 проекта по четири от мерките на програмата - 121, 123, 311, 312, уточняват от фонда. Най-много като брой и стойност са кредитите за модернизиране на земеделските стопанства - общо 131, а ресурсът за тях е над 23.3 млн. лв. Други 58 заема за 15.5 млн. лв. са отпуснати за създаване и развитие на микропредприятия.

Подкрепи Economic.bg