Откриха ремонтираната жп гара Пазарджик

Министър Ангелкова инспектира и ремонта на участъка Пазарджик-Стамболийски

Откриха ремонтираната жп гара Пазарджик

Модернизацията на железопътната гара в Пазарджик приключи в договорения срок и е изпълнена съгласно договорената стойност, без каквито и да е непредвидени разходи. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова по време на откриването на обновената гара.

Това е първата модерна европейска гара, която се реализира по проект, включващ и реконструкцията на железопътните гари в София и Бургас, обяви Ангелкова. Тя подчерта, че жп сградата предлага необходимите удобства и комфорт на пътниците, което е изключително важно. Железопътната гара е оборудвана с топли и удобни чакални. Сградата разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация за бърза и лесна ориентация на пътниците. До всички нива на обекта е осигурен достъп за лица с намалена подвижност.

„Надявам се следващата година да бъде открита и жп линията Септември – Пловдив, защото за мен е важно всички ние да пътуваме с децата си по нови железопътни линии с модерни влакове“, каза още министър Ангелкова.

Модернизацията на жп гара Пазарджике на стойност 3 359 793,09 лв. без ДДС. Обектът ечаст от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап” и е осъществен със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Изпълнител е Консорциум „Вектор инженеринг“.

Само за три седмици физическото изпълнение на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски е нараснало двойно, констатира министър Николина Ангелкова по време на днешната инспекция на обекта. Тя заяви, че при последната проверка, на строителните дейности бе установено сериозно забавяне от 4 месеца и физическо изпълнение от 6%. По думите ù в момента общото физическо изпълнение на участъка е 11.4%, като на обекта има пълна мобилизация, работят повече от 100 души на 12-часови смени и 69 машини.

Министър Ангелкова каза още, че ако строителят продължи да работи със същите темпове ще бъде наваксано закъснението от 4 месеца и обектът ще бъде завършен в срок - през юли 2015 г. „Ще продължим да извършваме всекидневен мониторинг и контрол върху действията на изпълнителя, за да се гарантира спазването на срока“, допълни тя. 

За да бъде намалено закъснението от изпълнителя – ДЗЗД „Ай Джи Ей – ЖП Инфраструктура“, при проверката преди три седмици бе поискана ревизирана работна програма с точна информация за реално извършените и предстоящите за изпълнение дейности, както и актуален срок за завършване на обекта.

Железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски е част от проекта „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от транс-европейската железопътна мрежа“. Стойността на договора е 54 827 102,29 лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи).

Коментари: 0