Открито заседание на ДКЕВР

6 точки са залегнали в дневния ред на регулатора

336 ~ 1 мин. четене

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е предвидила обсъждане по 6 точки на насроченото за днес открито заседание, което започва в 10 ч. в сградата на енергийния регулатор.

Ще бъде гледано искането на "Загора Енерджи" ООД за допълнение и изменение на лицензията, която в момента е издадена за "търговия с електрическа енергия". Подобна промяна иска и "Енерджи Инвест Юръп" АД.

"Монди Стамболийски" ЕАД иска продължаване на срока на лиценза си за производство на електрическа и топлинна енергия.

"Ей И Ес Солар България Ламбриново" ЕАД иска да му бъде прекратена лицензия за производство на електрическа енергия.

"Форнетин" АД иска издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група.

Искания и на държавния ТЕЦ "Марица-изток 2" също са залегнали в дневния ред на регулатора.

Подкрепи Economic.bg