Отлагат санирането

Не се явиха кандидати за Северен Централен, Югоизточен и Северозападнен райони

Санирането в половината страна се отлага с един месец заради липса на кандидати в два търга на строителното министерство. В два от регионите - Северния Централен и Югоизточния, няма фирми, желаещи да направят техническото обследване на сградите, за да установят дали конструкцията им е здрава.

В Северозападния регион пък липсва кандидат за проджект мениджър, който ще помага на хората при кандидатстването и писането на проектите. Затова срокът за подаване на документи от кандидатите се удължава с месец.

 

Коментари: 0