Отпускат кредити за покупка на земеделска земя

Обемът на отпуснатите от УниКредит Булбанк кредити на клиенти от сектора е нараснал с 49%

УниКредит Булбанк отпуска кредити за покупка на земеделска земя със срок на изплащане до 15 години. Това е един от продуктите, които банката ще представи по време на ХХ Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“ тази седмица в Добрич.

УниКредит Булбанк финансира до 80% от размера на инвестицията в земеделска земя, като по-дългият срок на изплащане е съобразен с прогнозираната възвръщаемост от вложението. Като обезпечение по този вид кредит се приема ипотека върху недвижим имот, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и други.

Специално за земеделските производители финансовата институция отпуска кредити за оборотни средства, чрез които може да финансира закупуването на животни за угояване, препарати, семена и други. Банката финансира до 80% от покупката на млекодайни животни, като срокът на кредита е до 60 месеца.

Земеделските производители могат да се възползват и от програмата за рефинансиране със средства на Държавен фонд Земеделие за реализация на инвестиционни проекти по Национални инвестиционни програми и по Програмата за развитие на селските райони.

Обемът на отпуснатите кредити на клиенти от сектор селско стопанство е нараснал с 49% и към 30 юни достига 84.3 млн. лв. Данните са само за клиентите от сегмент микро и малки предприятия. Броят на селските стопани от същия сегмент, които търсят банково финансиране, също нараства през последната година с 14%.

Повече информация за финансиране на различните проекти в областта на селското стопанство клиентите могат да получат на специалния щанд на УниКредит Булбанк в рамките на Международно специализирано изложение "Селското стопанство и всичко за него", както и във всеки един филиал на банката.

Коментари: 0