Отпуснатите бързи кредити са 1,970 млрд. лв.

Немалка част от потребителите имат по 2 такива заема, отчитат от МОИТЕ ПАРИ

Обемът на необслужваните бързи кредити нараства, като към края на декември 2011 г. те достигат 355 311 млн. лв. Това сочи анализ на МОИТЕ ПАРИ. Експертите отчитат известно подобрение, макар и минимално, за последното тримесечие. Анкетата е проведена в края на месец април, като резултатите са базирани върху отговорите на 1474 души, регистрирани на сайта МОИТЕ ПАРИ.

Към края на миналата година дружествата, специализирали в кредитиране, са отпуснали общо 1.970 млрд. лв. Финансовите резултати на дружествата показват добри стойности, като за последното тримесечие от изминалата година печалбата е 68 488 млн. лв. и постоянно се подобрява.

537 души или 36% от анкетираните са ползвали или имат в момента бърз кредит. 47 % са тези, които не са ползвали и не се интересуват от този тип услуги. С най-нисък дял (17 %) са тези, които нямат или не са имали бърз заем, но възнамеряват да теглят такъв.

Проучването показва, че ползващите бързи кредити имат или са изплатили по един такъв за година. Това са хора с доход на домакинство между 500 и 1000 лв. Размерът на заема в тези случаи не надвишава 399 лв.

Заеми с този размер не са целева група за банковите институции, при които минималният праг на потребителските кредити често е над 400-500 лв., посочват експертите. Така единствен начин за получаване на лесни и бързи пари  нерядко се оказват небанковите фирми.

От анкетата става ясно още, че немалка част от ползващите бързи кредити имат не един, а две заема, като втория е с по-висок размер – между 400 и 1000 лв. Според политиката на фирмите клиенти, които теглят за пръв път заем в компанията не могат да заемат суми надвишаващи определен размер, който обикновено е ниска сума. Така едва при повторно кандидатстване самите процедури вече са доста по-облекчени и максималният размер на сумата, която може да бъде заета е доста по-висока от тази, която се дава за нови клиенти на компанията, обясниха от МОИТЕ ПАРИ.

Тенденцията показва, че потребителите, които искат да се снабдят с нужната сума бързо, се насочват към компании, които са най-отдавна на пазара. Поради тази причина в Топ 10 на най-популярните компании влизат БНП Париба Лични Финанси (35.01%), следвани от Easy Credit (33.33%),  ТиБиАй Кредит (17.50%), Глобекс-Финанси (Credissimo) с 11.73%, NetCredit (10.43%), ПрофиКредит (9.87%), други (9.50%), Ferratum (8.75%), Кредибул (8.38%) и EasyFinance (Minizaem.bg) със 7.82%.

Почти половината от анкетираните са научили за офертата на конкретна небанкова финансова институция от Интернет реклама. Анализът показва, че Интернет е предпочитан начин за кандидатсване за бързи заеми, предимно за хората с доход на домакинството между 500 – 1000 лв.

Класическа и все още разпространена форма за информиране остава споделянето на информация между приятели и познати. 23.46% от ползвалите бърз кредит са научили за офертата по този начин.

Данните показват, че болшинството от анкетираните подхождат предпазливо при теглене на бърз кредит и използват опита на познати и приятели.

Почти 60% се насочват към този вид кредитиране заради необходимостта бързо да получат средства, с които да покрият разходите си.

Друг мотив, свързан с бързината на одобрението и отпускането на кредита, е малкият обем изисквани документи и доказване на доход. За 40% от анкетираните това е било определящо за тяхното решение. Тук се включват всички онези, на които банките отказват финансиране, в случай на лоша кредитна история например. Наличие на още задължения също са честа причина клиентите да искат финансиране от небанкови институции.

Анкетата на МОИТЕ ПАРИ показва, че ползващите бързи заеми не се притесняват от това, че кредиторът би могъл да укрие важна за тях информация. Почти 40% от анкетираните смятат, че представената им преддоговорна информация при кандидатстване е била пълна.

Най-голям ориентир за ползващите бързи кредити при кандидатстване е предоставяне размера и броя на вноските по заема. Проучването сочи, че най-оскъдна информация им се предоставя относно наказателните лихви и такси при просрочие, както и относно ГПР на кредита.

От резултатите става ясно, че  ползващите бързи кредити смятат, че ГПР по тях е висока, почти половината от тях внасят вноските си редовно, без забава. Ако има такава, то тя е в рамките на няколко дни до една седмица.

Проучването показва също, че в случай на просрочие отношението на кредитора в по-голямата част от случаите се определя като коректно. Определящ фактор за своевременното погасяване на бързите заеми е страхът от трупане на лоша кредитна история. Това е от най-голямо значение за ползващите бързи заеми на възраст между 35 и 40 години.

Коментари: 0