Отпуснатите потребителски кредити намаляват

13 банки пък коригираха офертите си по депозити

Активността на банките относно корекции по депозитните им продукти остава висока. Такава беше и през април, показва анализ на Моите пари. Въпреки, че броят на банките, променили своите продукти да беше най-голям от началото на година, промените не повлияха чувствително ситуацията на пазара. Причината е, че бе постигнат баланс между влошените и подобрените оферти. Почти поравно бяха банките, които понижаваха и покачваха лихви. Също така някои изтичащи промоции бяха продължени.

Ниска беше активността на банките при кредитите – жилищни и потребителски. Не беше голям броят на трезорите, които предприеха промени по тези продукти. Общо те бяха 6 на брой и въпреки това станахме свидетели на нови продукти и подобрения на условия по съществуващи.                                           

Изминалият месец април ще запомним с рекорден брой промени по срочни депозити. Банките, коригирали офертите си по депозити за този месец бяха цели 13 на брой. Фаталното число обаче не се оказа чак толкова фатално за предлаганата доходност от банките, тъй като едни от тях влошиха, а други подобриха условията си по депозити.

След малко по-високата активност на банките през март, през април новостите не бяха толкова много. Четири банки показаха активност през отминалия месец. 

Банките показаха висока активност през изминалият месец и при Индексите за срочни депозити на Моите пари. И този път банките предпочетоха да коригират предимно депозитите, участващи в левовия индекс. Цели 7 бяха на брой трезорите, коригирали най-добрите си тримесечни депозити в BGN. И този път банките влошиха предлаганите лихви по тримесечни депозити. 

Април беше месец на относително ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити с поръчител остана без промяна, а този без поръчител се понижи.

Коментари: 0