Печалбата на "Булгартабак" се повишава 480 пъти

Консолидираните приходи на тютюневия холдинг достигат 512.94 млн. лв. през 2012 г.

252 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Консолидираната печалба на "Булгартабак холдинг" АД през миналата година се повишава 480 пъти (47965.4%) и достига 86.04 млн. лв. Това показва публикуваният през фондовата борса отчет на тютюневия холдинг. За сравнение - нетната печалба на компанията през 2011 г. беше 179 хил. лв. Над 10 пъти се увеличава и положителният финансов резултат от малцинствено участие - до 2.74 млн. лв. през 2012 г. Година по-рано показателят беше 261 хил. лв.

Приходите от продажби на групата достигат 501.51 млн. лв. през миналата година, което е повишение от 35.2% спрямо 2011 г. Оборотът на "Булгартабак" е 512.94 млн. лв., като през 2012 г. се повишава с 32.6% на годишна база. Разходите за дейността са общо 413.53 млн. лв., или със 7.1% повече от 2011 г.

"Постигнатите резултати в голяма степен се дължат на увеличените продажби на външни пазари, подобрените производствени процеси и благоприятната международната валутна обстановка", се казва в отчета на холдинга. През миналата година осредненото ниво на щатския долар към българския лев се отличава с по-висок курс, което оказва положително влияние за постигането на по-добри финансови резултати.

Въпреки това обяснение приходите записани в графа "положителни разлики от промяна на валутни курсове" намаляват с 26.1% до 8.8 млн. лв. Приходите от лихви са се свили до 2.62 млн. лв. спрямо 4.01 млн. лв. през 2011 г.

Подкрепи Economic.bg