Печалбата на "Софарма" расте с над 50%

Приходите от продажби се увеличават с 8.34% на годишна база

116 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Чистата печалба на "Софарма" АД за периода януари-март 2013 г. е достигнала 19.276 млн. лв. Консолидираният отчет на дружеството за първото тримесечие показва, че спрямо същия период на 2012 г. има ръст от 53.18%. Приходите на фармацевтичната компания също се увеличават на годишна база - с 8.34% до 187.6 млн. лв.

Увеличението се дължи на покачване при продажбите на стоки с 3.8 млн. лв., които достигат до 109.6 млн. лв. Ръст от 10.5 млн. лв. има и при продажбите на готова продукция, които достигат 78 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г.

Приносът на продажбите в България към  консолидираните приходи от продажби през първо тримесечие 2013 г. възлиза на 66%. Приходите на местния пазар са общо 124.14 млн. лв., със 7.7 млн. лв. повече от първото тримесечие на 2012 г.

Приходите от продажби на Външни пазари се увеличават c 6.8 млн. лв. до 63.5 млн. лв. спрямо 56.7 млн. лв. за първо тримесечие 2012 г.

Дружеството и производствените му дъщерни дружества разполагат с 14 фармацевтични завода в  България като още един е в процес на изграждане. В Украйна има една фабрика и две в Сърбия.

Подкрепи Economic.bg