Печалбата на банките намалява с 24% през февруари

Фирми и граждани не теглят кредити, а трупат все повече депозити

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Февруари се оказа слаб за работещите на българския пазар банки. Общата печалба на системата се свива с 23.8% на годишна база и през миналия месец намалява до 48 млн. лв. С натрупване - през януари и положителният финансов резултат е 111 млн. лв., или с 5.9% по-ниска от реализираните 118 млн. лв. положителен резултат в края на февруари 2012 г. Това показват изчисленията на Economic.bg на база данни на Българска народна банка (БНБ). За сравнение - през януари банковата система отчете 63 млн. лв. печалба, което беше с 14.5% (или 8 млн. лв.) повече спрямо първия месец на миналата година.

Общата сума на активите на системата се повишават с 1.1% (900 млн. лв.) и достига 82.9 млрд. лв. Инвестициите в ценни книжа се увеличават с 18.6%, или 1.3 млрд. лв. Ръстът се дължи основно на вложенията в български ДЦК.

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) намаляват с 298 млн. лв. (0.5%) до 57.4 млрд. лв. Голяма тежест за общия спад оказва намалението при заемите за фирми - с 243 млн. лв. Спад има и при кредитите за домакинствата, като от БНБ го обясняват с продажбата на заеми през месеца.

Депозитите обаче растат за пореден път - този път с 826 млн. лв., или 1.2%. Съществен принос за повишението имат депозитите на граждани и домакинства, които нарастват с 496 млн. лв., или 1.4%. Корпоративните влогове се увеличават с 200 млн. лв., а тези от кредитни институции - със 125 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg