Пенсионните компании скочиха: Не губим парите на хората

От бранша недоумяват кое е провокирало финансовия министър Симеон Дянков да нарече "грешка" създаването на частните пенсионни фондове

Автор: Атанас Христов

Поредното изказване на финансовия министър Симеон Дянков, в което той твърди, че въвеждането на частните пенсионни фондове е грешка и се обяви за закриването им доведе и до ответна реакция от компаниите, които управляват фондовете. След като изневиделица се появи предложението за данък върху лихвите от депозити, последва изказване на финансовия министър, в което той подхвърли, че се обмисля и десятък за капиталовите печалби от търговията с акции. Именно в интервюто, в което Симеон Дянков спомена за данък "борса", той нарече "грешка" т. нар. II стълб от пенсионна система в България, а именно - задължителното допълнително пенсионно осигуряване.

Реакция

Информационна Агенция Икономика потърси мнението на бранша относно хвърлените обвинения. Мениджърите на компании категорично отрекоха твърдението, че губят парите на хората и изразиха недоумението си от изказването на финансовия министър. "Не е вярно, че въвеждането на пенсионните фондове във втория стълб е грешка. II и III стълб на пенсионната система бяха създадени с исторически за България консенсус", каза Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Той не забрави да припомни, че международните институции дават изключително висока оценка за дейността на фондовете и модела на пенсионна система у нас. "Не знам кое точно мотивира Симеон Дянков да каже, че тристълбовият модел е грешка. За мене това изказване е по-скоро нелепа шега", добави София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД. Тя е категорично убедена, че моделът е доказал правилността на реформата. "Освен това моделът показа необходимостта от съществуването на универсалните фондове, които да допълват държавното обществено осигуряване. НОИ ще бъде разтоварен при постигането на по-висок процент на заместване на доходите на хората при пенсиониране", защити се София Христова.

Парите се множат

Най-острата реакция на пенсионните компании беше срещу твърдението, че те губят парите под управление - средства, които се внасят всеки месец от работещите и се трупат по лична партида на осигурения. "Категорично не е вярно, че губим парите на хората. Симеон Дянков не е поискал от нас справка за доходността, която сме постигнали от 2000 г. насам. По този начин той щеше да разбере, че подобно твърдение е несериозно", твърди София Христова. По думите на Никола Абаджиев От 2000 г. досега доходността е 94%, а за последните 11 години средната годишна доходност е 5%. "В частните пенсионни фондове по индивидуалните партиди на осигурените има над 5 млрд. лв. активи. Част от тези средства са от инвестициите на дружествата. Резултатите показват, че въвеждането не е било грешка", убеден е Никола Абаджиев. Според него пенсионните фондове не само трупат активи, но и изплащат пенсии, като от съществуването си до момента са изплатили 548 млн. лв.

На светло

Шефът на асоциацията на фондовете поясни, че всеки може да разбере къде се инвестират средствата, които се трупат по неговата партида. "Всеки средно грамотен човек може да отвори сайта на Комисията за финансов надзор и да види какви резултати постигаме и къде се инвестират парите му. Според законодателството всеки лев, който постъпи като вноска във фонд за допълнително пенсионно осигуряване до 5 дни трябва да се инвестира. Ежечасно ни се правят проверки и оценки на доходността", разясни Никола Абаджиев. Той припомни, че 5-те млрд. лв. натрупани активи се инвестират от пенсионните фондове, а голяма част от средствата остават в българската икономика - с тях се купуват ДЦК или корпоративни облигации.

София Христова подозира, че отново се търси начин парите да се прехвърлят в държавното осигуряване - Националния статистически институт (НОИ), който е и I стълб на пенсионната система у нас. "Когато дойде края на годината и се види дефицита в НОИ винаги се заговаря за 5-те млрд. лв., които са се натрупали в частните пенсионни фондове. Ако се прехвърлят тези средства в НОИ ще се решат само краткосрочни проблеми. Това не е реформа!", смята София Христова.

По-ниски такси

"Дали комисионите са големи или малки е въпрос, на който може да се отговори само след анализ. Ние сме готови да работим за известно намаляване на таксите, които са определени със закон". С тези думи Никола Абаджиев отговори на критиките на Симеон Дянков, че компаниите, които управляват фондове, прибират твърде високи комисиони. Абаджиев обаче се защити, че това е единственият приход, който получават дружествата. "Те имат разходи при инвестирането на средствата - плаща се на посредници, банки попечители. В средите има разбиране, че може да се постигне определен спад, но той трябва да се случи след анализ на пазара и с подходяща стъпка", коментира експертът.

Това не е първият път, в който се хвърля око на парите, натрупани в частните пенсионни фондове. През втората половина на 2010 г. част от средствата в професионалните фондове бяха прехвърлени във фонд "Пенсии" на НОИ. Чуха се дори определения, че това е "национализация".

Коментари: 0