Петър Чобанов ще тегли 360 млн. евро от германски банки

Финансовият министър е упълномощен да избере правен консултант по сделката и банки-посредници

304 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Министърът на финансите Петър Чобанов беше упълномощен да проведе преговорите с германски банки за емитирането на външен държавен дълг до 360 млн. евро. Финансовият министър трябва да избере правен консултант по сделката и банки-посредници. Петър Чобанов получи разрешение да оформя и подписва от името на България всички необходими документи, свързани с договарянето, организирането и осъществяването на поемането на дълга по законодателството на Федерална република Германия.

След актуализацията на бюджета за тази година, Министерски съвет (МС) може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута.

Реализирането на допълнителното външно финансиране в размер до 360 млн. евро чрез пласиране на дълг по законодателството на Германия ще доведе до диверсификация на дълговите източници на финансиране и инвеститорската база в български държавен дълг и ще предотврати концентрация на бъдещи плащания по дълга, обосноваха се от кабинета.

Подкрепи Economic.bg