По-малко от 2 млрд. лв гарантират депозитите у нас

Сумите не са превели единствено клоновете на банки от Европейския съюз, които са освободени от това задължение

132 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

1.828 млрд. лв има във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Това съобщиха от структурата, като допълниха, че всички банки са внесли в срок годишните си вноски. Те възлизат на обща стойност от 246 млн. лв.

Сумите не са превели единствено клоновете на банки от Европейския съюз, които са освободени от това задължение, но влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката – майка. Съгласно закона банките превеждат 0.5% от общия размер на влоговете си във фонда.

ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г. Структурата защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 хил. лв, както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

През изминалия месец стана ясно, че депозитите на населението и нетърговските организации, обслужващи домакинствата се увеличават със сериозни темпове. Ръстът през февруари 2013 г. е с 489 млн. лв., или 12% на  годишна база. Изчисленията са изготвени от Investor на базата на данни от БНБ. Така в края на втория месец на годината те достигат рекордните 35.12 млрд. лв.

В категорията „домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата" влизат освен физическите лица, и едноличните търговци, синдикатите, политическите партии, фондациите, сдруженията, църквите и религиозните общества, читалища, културни организации, спортни клубове и други.

През януари пък депозитите нараснаха със 132 млн. лв, което предизвика опасения, че спестовността на населението е към края си заради въведения от 1 януари 2013 г. данък върху депозитите на населението. 

Подкрепи Economic.bg