Подновява се издаването на европейската здравна карта

Документът е необходим при пътуване в чужбина

144 ~ 1 мин. четене

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подновява издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Издаването ще става в нови 398 дистрибуторски пунктове в цялата страна, които са основно в клоновата мрежа на Банка ДСК, съобщава kmeta.bg.

Пълният списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК. Картата и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни. Заявлението за издаване се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Временните затруднения по издаването на ЕЗОК се дължаха на обжалване на процедурата по избор на изпълнител.

Подкрепи Economic.bg