Подписват договора за проекта за е-идентификацията

Той има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще подпише договорите с изпълнителите на дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство". На церемонията ще присъства и премиерът Бойко Борисов.

Проектът е на стойност 12 млн. лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС.

Той има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията.

Важна цел на проекта е изграждането на централизирана и интегрирана в администрациите система за организиране на обществени обсъждания и допитвания. Тя ще разшири гражданското участие в работата на администрациите.

Коментари: 0