Половината от новите жилища построени на морето

Пет града са „обрали каймака“ на новото строителство

Близо половината от новопостроените жилища в България през последните 8 години са в и около Варна и Бургас. Това показва анализ на МКБ Юнионбанк за периода 2004 – 2011 г. Този период е избран неслучайно – именно през него се осъществи т.нар. строителен бум.

За тези 8 години в страната са построени нови 125 хил. жилища, като близо 60 хил. са на морска територия или това представлява дял от 48%. Сериозна част от тези апартаменти се падат на т.нар. ваканционни имоти. Техният точен брой не е възможно да се изчисли на база представителните данни, но се допуска, че са над 25-30 хил.

75% от новите жилища, въведени в експлоатация през последните 8 години, са концентрирани в пет града - Бургас, Варна, София, Пловдив и Велико Търново, показват изчисленията.

Първенец по брой построени имоти е Бургас и областта, като там са концентрирани над 28% от всички нови жилища или това са над 35 хил. апартамента за последните 8 години. Градът „посреща“ строителния бум с едва 1806 нови жилища през 2004 г., а в началото на кризата те достигат 5326.

На второ място по численост на новите жилища е Варна и областта, като всеки пети имот е построен именно там. В абсолютни числа новите имоти в града и околностите му през разглеждания период са близо 25 хил.

Едва на трето място е София с нови 18 712 жилища, което е дял от 15% в новопостроените имоти. Пловдив е на четвърта позиция със 7704 нови имоти и дял от 6 на сто, следван от Велико Търново с 5773 жилища и дял в новата строителна продукция от близо 5%.

Имотите в градовете и областите, където се развива зимен туризъм са около 3200, като в това число вероятно преобладават тези с ваканционен характер.

Пикът на новите жилища е бил през 2009 г., когато са въведени в експлоатация нови 22 хил. жилища. Отново половината от тях се падат на морските градове и области.

За сериозността на строителния бум, който страната ни преживя през последното десетилетие, говори факта, че новите жилища през 2004 г. представляват едва 37% от новите имоти, получили акт 16 през годината на пик 2009. С други думи строителството на нови апартаменти се е утроило за 5 години преди да започне бързо да спада с началото на икономическата криза. През миналата година новото строителство вече представлява 63% от пиковите си нива, регистрирани през 2009 г. и продължава бързо да спада.

Независимо че строителният бум от последното десетилетие изглежда рекорден, сравнението с данните от последните 37 години показва друго. От 1975 г. насам в България са построени нови 781 хил. жилища. Най-голям дял от тях - над 328 хил., са пуснати за ползване през периода 1985-1992 г.  Строителният бум от 2004 г. със 125 хил. нови жилища насам реално е едва на трета позиция от четири разглеждани периода и е сравним с този от 1992-2001 г., когато са построени 114 хил. имота.

Демографски погледнато, през разглежданите 37 години населението на страната се е стопило с 1,36 млн. души. Намалението обаче засяга основно селата, където жителите спадат с над 1.6 млн. В градовете се регистрира увеличение с 277 хил. души. Може би най-интересни са актуалните данни от последното десетилетие, когато населението в страната намалява с 563 хил., като намалението е основно в селата. Вече обаче се наблюдава спад с около 135 хил. души и в градовете. Очакванията са тези тенденции да се задълбочават през следващите десетилетия.

Ако демографските тенденции влияят негативно върху новата строителна продукция, то в същото време недоброто състояние на част от сградния фонд в страната, наред с новите изисквания на купувачите и относително по-ниските цени (като достъпност), влияят положително.

При над 125 хил. нови жилища през последните 8 години, увеличението при ипотечните кредити за същото време е с около 100 хил. до 158 579 заема. Добре е да се има предвид, че не всички ипотечни кредити се теглят за покупка на ново строителство. От началото на кризата насам ипотечните кредити бележат ръст в абсолютни числа от около 20 хил. нови заема, като очакванията са и през тази година да се регистрира едноцифрен ръст в новоотпуснатите ипотечни кредити. 

Коментари: 0