Познатата банка и лихвата са основни при избора на жилищен кредит

Повечето ползващи ипотечен кредит не са запознати с начина на формиране на лихвата

36% от потребителите ползват ипотечен кредит, а 42% от неползващите имат желание да кандидатстват в близко бъдеще за такъв, сочи анализ на MoitePari.bg и СИБАНК, които стартират информационно-образователна кампания за ипотечни кредити. Бумът на строителство на нови жилища и заложеният на българина стремеж да притежава собствен имот за свой дом, доведоха до ръст на търсенето на кредити за тази цел.

"След традиционно слабите първи два месеца на годината, в края на март и началото на април вече се забелява осезаемо раздвижване на пазара на ипотечни кредити", обяви на пресконференция Кристоф Де Мил, изпълнителен директор на СИБАНК. По думите му само за първата седмица на април банката отчита 100% ръст на исканията за кредит в сранвение с целия април за 2013 г. Най-силное търсенето в големите градове като София, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Въпреки засилената употреба на ипотечни кредити, ползващите такъв продукт потребители, не познават начина на финансиране на тяхната лихва (46%). 44% от анкетираните, които са изтеглили жилищен кредит, твърдят, че тяхната лихва е фиксирана за целия срок на договора, което не е вярно.

"Допускаме, че това се дължи на объркване у потребителите, тъй като към момента такива условия се предлагат само за определен срок от кредита. Само за 23% от ползващите ипотечен кредит, обективният показател годишен процент на разходите (ГПР), отчитащ всички разходи по кредита, е бил реален фактор при избора на оферта", отчитат от СИБАНК.

Желаещите, но все още нямащи жилищен кредит, са по-информирани от ползващите потребители относно процеса на ипотечно кредитиране. Те залагат на обективни показатели за сравнение на офертите (водещ е ГПР - 53% от отговорите) и на професионален съвет от кредитен консултант (21%). 50% от тях ще направят и сравнение на предлаганите оферти в Интернет, преди финалното решение. Доверието в голяма и добре позната кредитираща институция, като определящ избора фактор, се измества на последна позиция, докато при използващите вече такъв продукт, това е било фактор с много сериозно влияние. Лихвата по кредита остава с високо значение за желаещите да кандидатстват за такъв (50%) и е водещ фактор (36%) за изтеглилите вече кредит.

Избираната валута при ползващите ипотечен кредит е предимно еврото (54%), заради по-ниската цена на кредита (37%). Подобрението на офертите в български лева доведе и до увеличеното им търсене, ясно изразено в отговорите на желаещите да ползват - 58% от тях предпочитат левов кредит.

По отношение на срока на исканите и получаваните кредити, на база по високата цена на кредита в минали години, продължителността на настоящите кредити е в границите от 15-30 години (69%), а срокът на исканите кредити от все още неползващите потребители е значително по-къс - 5-20 години (62%).

Интересът към кредити в диапазона 25 - 75 хил. лв. е най-висок и сред неползващите жилищен/ипотечен кредит (59%).

 

Източник: MoitePari.bg
Коментари: 0