Правителството на САЩ не работи - какви са последиците

Мярката засяга над 800 000 служители и работници, национални паркове, музеи, федерални сгради и услуги

72 ~ 3 мин. четене

За първи път от 17 години насам работата на американската администрация е блокирана. Конгресът не успя да приеме закона за финансирането на правителството до изтичането на крайния срок в полунощ. Мярката засяга над 800 хил. служители и работници. Освен това започва затварянето на национални паркове, музеи, федерални сгради и услуги. Кои ключови ведомства и агенции са засегнати?

Министерството на отбраната: 1.4 млн. униформени военнослужещи ще останат на служба. Около половината от 800 хил. цивилни служители на Министерството на отбраната обаче ще трябва да прекратят работа. Все пак липсата на споразумение не засяга дейностите, които "осигуряват националната сигурност". Има голяма вероятност голяма част от тези хора да останат без заплащане, макар да трябва да останат на работа. Министерството на отбраната е и най-засегнатото ведомство от мярката.

Министерството на енергетиката: Повечето от енергийните обекти ще трябва да затворят, като само 1113 от 13814 служители ще трябва да останат на работа. Изключенията включват персонала, който следи за безопасността на ядрения арсенал на страната.

Министерството на търговията: Повечето от служителите на отдела ще останат у дома - около 40 хил. от общо 46 хил. Въпреки това, 6 хил. служители на Националната океанска и атмосферна администрация ще продължат да работят, за да подсигурят обществената безопасност.

Министерството на транспорта: Транспортните дейности, извършвани от отдела, варират от управление на въздушното движение на летището до инспекции на опасни материали. Ведомството ще задържи близо 37 хил. от общо 55 хил. човека персонал.

Национални паркове: Повечето национални паркове ще бъдат затворени. От 25 хил. човека на работа остават едва 3300. Те ще се грижат за сигурността и управлението на парковете зад затворените врати. Където е възможно, пътищата около парковете също ще бъдат затворени или с ограничен достъп.

Министерството на вътрешната сигурност: Очаква се 86% от служителите на Министерството на вътрешната сигурност да останат на работа, включително униформени агенти и служители на границите на страната и пристанищата. От 231 хил. у дома отиват 31 хиляди.

Министерство на правосъдието: От 114 хил. служители на Министерството на правосъдието около 97 хил. ще останат на работа. Цялото Федералното бюро за разследване (ФБР) и помощният персонал в областта ще продължат работа, защото техните дейности са насочени към националната сигурност и към разследвания, включващи защита на живота и имуществото на гражданите на САЩ.

Министерството на здравеопазването и човешките ресурси: Отделът ще изпрати у дома повече от половината от работниците - близо 40 хил. от общо 78 хил. Центровете за контрол на заболяванията и превенция ще продължат работа, фокусирана около здравето и благосъстоянието на гражданите на САЩ.

Министерството на образованието: Едва 212 от 4225 служители на отдела, на пълно и непълно работно време, ще работят. Няма да има проблеми около финансирането на училищата, поне за този месец. Засегната остава и Агенцията по околната среда, където 15 хил. от близо 16 хил. служители ще трябва да прекратят работа.

Голямата надежда сега е, че все пак затварянето на администрацията няма да продължи дълго. Още повече, че милиони избиратели, които ще страдат от всекидневните неудобства, няма да се посвенят да изпратят гневни съобщения на конгресмените си. Днес политическият покер продължава с извънредни заседания в Конгреса.

Подкрепи Economic.bg