Преференциални лихви от ПроКредит Банк

До края на 2013 г. финансовата институция ще предлага кредити за малки и средни предприятия при по-ниски лихви

264 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

ПроКредит Банк, собственост на германската група ProCredit Holding, сваля лихвите по кредитите за малките и средните предприятия. От финансовата институция съобщиха, че лихвените проценти по новоотпускани кредити на равни месечни вноски, овърдрафти, кредитни линии и лизинг са свалени с между 1 и 2.5 процентни пункта (п.п.) в сравнение със стандартния лихвен бюлетин на банката.

Банката ще разглежда искания за бизнес кредит без такса за кандидатстване. В рамките на кампанията, която ще продължи до края на 2013 г., фирмите ще заплащат наполовина по-ниски такси по кредитите.

Освен преференции по ценовите условия на кредитните сделки, ПроКредит Банк предлага допълнително намаление и на някои банкови услуги. До края на годината фирмите, които станат клиенти на банката и разкрият сметка с овърдрафт, няма да заплащат такса за откриване и месечно обслужване, а разплащанията им през интернет системата ПроБ@нкинг ще са с такса за междубанков превод от 50 ст.

Преференциалните условия важат за новоотпускани от банката кредити на много малки, малки и средни фирми от всички сектори на икономиката - производство, услуги и търговия. ПроКредит Банк се стреми да стимулира и реализирането на проекти на фирмите, които са максимално съобразени с устойчивото използване на природните ресурси. Ето защо новите преференциални условия се отнасят и за кредитите "Зелена инвестиция" на ПроКредит Банк. За тях и за енергийно ефективна техника, закупена с лизинг от ПроЛийз (дъщерно дружество на ПроКредит Банк), банката предлага допълнително намаление на лихвите от 0,25 п.п.

Подкрепи Economic.bg