Прекратиха три договора за концесии на минерални води

Концесионерите са изплатили на държавата над 1,9 млн. лв. през 2011 г.

Три концесионни договора за минерални води са прекратени през миналата година, става ясно от доклада на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за концесионни договори за добив на минерални води, сключени през 2011 г.

Те са за минералната вода от находище "Белово" с концесионер "Куадрант Бевъриджис" АД, от находище "Брацигово” с концесионер "Бенабра" АД и от находище "Долна баня" с концесионер "Агрокомерс" АД.

В началото на 2012 г. е прекратен още един договор – с концесионера "Аквавит – Д и Д" АД за находище "Шипково", а с решение от последното заседание на МС беше прекратен и договорът с "Хисар 21 век" ООД за находище "Хисаря", каптаж "Банчето", гр. Хисаря.

Причината за прекратяване на договорите е увеличението размера на минималното годишно концесионно плащане върху 80% от предоставения с концесията обем. То е станало с изменения в Закона за водите, направени през 2009 г.

Екоминистерството и производителите на безалкохолни напитки ще обсъдят конкретни действия за промяна в закона.

Общо 24 концесионни договора за добив на минерални води, изключителна държавна собственост са в сила към декември 2011 г., сочи докладът. Концесионерите по действащите договори са превели годишно концесионно плащане в размер на 1 943 053 лева по сметката на МОСВ и по сметките на отделните общини - 811 908 лв.

Общият рзмер на вземанията е увеличен спрямо 2010 г. с 12%. Извън концесионните плащания, концесионерите са вложили общо 209 115 лв. за изпълнението на програмите за санитарно-технически мероприя.

Коментари: 0