Приеха новия закон за виното

До 100 000 лв. глоби се предвиждат за нарушителите му

Парламентът прие окончателно на второ четене новия Закон за виното и спиртните напитки. Ограниченията имат за цел да се свие производството на фалшив алкохол.

Традиционни български спиртни напитки и продукти са винена, гроздова, джиброва и плодова ракия, ракия от плодови джибри, анасонова спиртна напитка „Мастика”, мента, винен, зърнен и плодов дестилат, според новия закон. Минималното алкохолно съдържание на винената ракия трябва да е 37,5 обемни процента, гроздовата – поне 40 градуса.

По-нискоалкохолна може да е ракията от гроздови джибри, за която изискването е минимум 37,5 обемни процента. Алкохолно съдържание 37,5 обемни процента е минимумът, ако напитката се продава за плодова ракия и ракия от плодови джибри. За мастиката минимумът алкохол е 47 обемни процента.

Ако напитките не отговарят на изискванията на закона, глобата е от 3 000 до 30 000 лв. До 100 000 лева може да стигне санкцията за използване на търговска марка или друго означение на спиртна напитка, от които се създава представа за местен продукт или за внос, а всъщност произходът не е истински. Между 3 000 и 10 000 лева е глобата за физически лица, които използват чуждо име или чужд адрес при етикетиране на вина или лозаро-винарски напитки.

Коментари: 0