Приходите на хотелите нараснаха до 47.3 млн. лв.

Нощувките в луксозните хотели са се увеличили с 27%

Автор: Атанас Христов

Приходите от нощувки през май 2013 г. достигат 47.3 млн. лв., което е повишение с 6.7% спрямо същия месец на миналата година. Повишението се дължи на повечето приходи от чужди граждани, докато оборотът от българи намалява с 5.3% на годишна база. Чужденците, които са посетили България през май са похарчили с 14.6% повече за нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

От там отчитат още, че през май тази година в страната са функционирали 2 134 средства за подслон и места за настаняване. Броят на стаите в тях е 94.6 хил., а на леглата - 199.4 хил. В сравнение с май 2012 г. броят на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 10.5%, а на леглата в тях - с 6.4%.

Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване е 1.184 млн., или с 19.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди, както и в хотелите с 4 и 5 звезди, се увеличават съответно с 10.7 и 26.9%.

През май 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 71.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.6% от българи. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.4% от нощувките на български граждани и 23.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 34.0 и 4.9%.

Пренощувалите лица през май 2013 г. се увеличават с 16.1% в сравнение със същия месец на миналата година и достигат 442.5 хил. От всички пренощували 54.1% са българи, като по-голямата част от тях (67.4%) са избрали хотели с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 203.3 хил., като 71.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Коментари: 0