"Пристанищна инфраструктура" търси поддръжка на мониторинговата си система

Система за екологичен мониторинг на водата и въздуха бе изградена от ДППИ в рамките на проект "Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор" - ECOPORT 8"

252 ~ 1 мин. четене

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" обяви публична покана за осигуряване на поддръжка и комплексно сервизно обслужване на автоматичната мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на база от данни за оценка на екологичното състояние на основни физико-химични параветри на околната среда в района на пристанище Бургас.

Система за екологичен мониторинг на водата и въздуха бе изградена от ДППИ в рамките на проект "Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор" - ECOPORT 8", финансиран от трансграничната програма "Югоизточна Европа". Системата дава възможност в реално време да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на морската вода и въздуха в акваторията на порт Бургас и  да се осъществява контрол на въздействието на пристанищната дейност върху факторите на средата.

Пристанище Бургас  и пристанище Бар в Черна гора са единствените в Югоизточна Европа, в които функционират подобни системи. На база анализа на параметрите на средата, които се наблюдават вече една година в момента се разработват механизми за взаимодействие на всички заинтересовани страни, свързани с осъществяване на дейности в пристанищните райони и близките населени места. Единните стандарти за екологичен мониторинг се разработван във втория етап от проекта - TEN_ECOPORT - "Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8".

Документацията за участие в обявената обществена поръчка е достъпна на страницата на ДППИ в интернет в раздел "Профил на купувача".

Срок за получаване на офертите: 1 ноември 2013 г.

Подкрепи Economic.bg