Приватизацията на борсата не е фактор за възход

Възможен отказ на кандидатите или цена, която не устройва Министерство на финансите са сред причините за спряното раздържавяване на БФБ, коментира Петър Пешев, управител на ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД

4211 ~ 4 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Пешев, приватизацията на Българска фондова борса (БФБ) беше на финалната права, но политическата криза в страната спря раздържавяването. Как спряната приватизация на борсата ще повлияе на развитието на капиталовия ни пазар?

Развитието на капиталовия пазар до голяма степен е функция от икономическата активност и институционалната уреденост на търговията с ценни книжа. Не са маловажни и финансовата култура на населението, и нивото на професионализъм на предлагащите небанкови финансови услуги. Борсовият оператор и техническите средства са само необходимата инфраструктура, но не са двигателя на растеж на капиталовия пазар.

Не трябва да забравяме, че в институцията български капиталов пазар има дефицит на доверие, и в това вина имаме всички ние (участниците). Доказателство за това е, че Sofix е отдалечен на 80% от върха си, а редица мажоритарни собственици смятат, че миноритарите са им васални.

 

- Кои са другите причини, освен политическата криза, за спиране на приватизацията на БФБ?

Възможно е да са се отказали купувачите от предварителните разговори. Възможно е и да не предлагат цена, която устройва принципала. Много вероятно е преходните управляващи да не дразнят електората с приватизация на държавния дял, т.е. от популистични причини.

 

- Спадът на акциите на акционерното дружество БФБ след средата на февруари свали капитализацията. Може ли очаквана по-ниска цена при евентуална продажба на държавния дял да е била с по-голяма тежест при вземане на решението от Министерство на финансите (МФ) да спре приватизацията?

Евентуалният купувач оценява БФБ като бизнес, т.е. какви са перспективите пред дружеството и какви са възможностите му за генериране на нетни парични потоци. В този ред на мисли, текущата пазарна цена според мен слабо влияе върху цената за евентуална сделка.

Ако допуснем, че акциите на БФБ са справедливо оценени, то МФ може да се ръководи от пазарната капитализация в момента. Хипотезата, че на БФБ може да се получи справедлива пазарна цена, е погрешна за моментното депресирано състояние, в което се намира фондовият ни пазар.

 

- Раздържавяването на БФБ и Централен депозитар (ЦД) многократно беше изтъквано като начин за съживяване на борсата. Фатална ли е за капиталовия ни пазар забавената приватизация, която ще последва?

Повтарям - за мен приватизацията на борсата не е фактор за възходящото развитие на капиталовия пазар. Нормативната уредба, спазването й, защита на миноритарните акционери, икономическата обстановка, лихвите по депозитите, инфлацията, са все променливи, които са с по-силно влияние върху текущото и дългосрочното развитие на капиталовия пазар. И сега ползваме една от най-модерните платформи за търговия – XETRA. И сега относително лесно чуждестранен инвеститор може да стъпи на родна инвестиционна почва посредством поделенията на чуждестранните банкови институции, опериращи у нас или директно чрез небанковите инвестиционните посредници. Разбира се ако купувач е някой доказан голям борсов оператор, това посредничество ще се улесни още.

Няма проблем и собственикът на контролния пакет да остане държавен. Пример е борсата в Сингапур и притежавания от държавния инвестиционен фонд Temasek контролен пакет. Да, някой ще каже "нерде София, нерде Сингапур", но азиатската държава от слаборазвита икономика се превърна в мощна такава и в най-развитият финансов център в Азия. И то само за няколко десетилетия.

 

- Бившият вече финансов министър Симеон Дянков издигна като приоритет приватизацията на БФБ. Очаквате ли наследниците му да продължат работата по раздържавяването на борсата?

Зависи от следващия състав на правителството - експертен ли ще е и от кой цвят на политическия спектър ще е. Разбира се при приватизация новият собственик ще внесе и необходимия ноу хау за по-пълно техническо догонване и по-широка палитра от финансови инструменти, но пак повтарям - други са факторите за развитието на капиталовия ни пазар, в частност на БФБ.

Приватизацията не е панацея и не трябва да и възлагаме толкова големи очаквания. Дори и Deutsche Börse да е следващ собственик на БФБ (при евентуална приватизация) не вярвам да сме голям приоритет на германците, заради малките обеми, които реализираме и дългият път, който трябва да извървим, за да се превърнем в развит пазар, който до голяма степен се предопределя и от степента на икономическо развитие.

 

- Как чуждите инвеститори коментират спирането на приватизацията на борсата и депозитара?

Нямам представа. Нямаме чужди клиенти с интерес към книжата на БФБ - това не трябва да се счита като инвестиционно решение.

 

- Говореше се, че има двама големи инвеститори. Имате ли информация кои са те?

Знам само това, което се спрягаше в медиите. В този ред на мисли не мога да предоставя нова информация на вашата аудитория по този въпрос.

 

- Ще се откажат ли кандидат-купувачите за участие в бъдещ конкурс след прекратяването на сегашната процедура?

Не би трябвало. Особено ако разглеждат борсата в София като бизнес и възможност да разширят влиянието си в страната и региона.

 

- Кои фактори ще оказват тежест при движението на БФБ до края на 2013 г.?

Със сигурност разрешаването или задълбочаването на политическата криза ще оказват влияние с положителен или отрицателен знак на динамиката до края на годината. Разбира се и случващото се на международните капиталови пазари се отчита у нас, т.е. ще има влияние, особено ако има силни низходящи движения.

Материалът не е препоръка за сделки с ценни книжа.

Подкрепи Economic.bg