Проблемните кредити намаляха през февруари

Номинално лошите и преструктурирани заеми са се свили с 19.844 млн. лв. за един месец

68 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Делът на лошите и преструктурирани кредити* в общия обем на отпуснатите кредити леко се е увеличил през февруари. Това показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Увеличението спрямо януари е с минималните 0.06 процентни пункта до 22.63%.

Данните на централната банка показват обаче, че в номинално изражение проблемните заеми намаляват с 19.844 млн. лв. до общо 9.635 млрд. лв. Година по-рано необслужваните кредити бяха на стойност 9.275 млрд. лв., или с 360 млн. лв. по-малко от сега.

От статистиката се вижда, че увеличаването на дела на лошите и преструктурирани кредити се дължи на огромния спад в кредитиране. През февруари общият обем на отпуснатите заеми намалява с 208.3 млн. лв. до 42.574 млрд. лв, без овърдрафт. Подобен спад в кредитрането е имало единствено през януари 2011 г. - 268 млн. лв.

Когато се добави и овърдрафта кредитирането достига 54.374 млрд. лв. и расте с 3.1% на годишна база. При компаниите има ръст от 5.3% до 34.886 млрд. лв. Отпуснатите заеми за домакинствата са на стойност 18.532 млрд. лв. и намаляват с 1% на годишна база.

За сметка на по-малкото кредити, които взимат физическите лица, депозитите им продължават да растат с двуцифрен процент. През февруари годишното увеличение е 12% до 35.124 млрд. лв. Влоговете на компаниите се увеличават с 3.9% до 14.146 млрд. лв.

*При лошите и преструктурирани кредити влизат заемите необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Подкрепи Economic.bg