Продажбата на земи увеличи печалбата на Булленд

Приходите на фонда се увеличават с 91%

6650 ~ 1 мин. четене

Продажбата на инвестиционни имоти - основно земеделски земи помогна за увеличаване на печалбата на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, показва публикувания на БФБ отчет на фонда за полугодието на тази година. В края на юни 2012 г. положителният финансов резултат на компанията достига 1,06 млн. лв. спрямо 450 хил. лв. за първото полугодие на 2011 г.

Печалбата се повишава след ръст от 90,8% на общите приходи, които достигат почти 1,3 млн. лв. Основната част от приходите на дружеството за първото полугодие на 2012 г. са от продажби на земеделски земи - общо за 847,5 хил. лв., което е повишение от 251,3% на годишна база, се казва в доклада за дейността на фонд.

През второто тримесечие на 2012 г. Булленд е закупило 265 дка земи, но е продало 2268 дка от притежаваните имоти. След продажбите фондът намали земите в портфейла си до 16 103 дка. балансовата им стойност е 5,6 млн. лв.

Към 30 юни 87% от притежаваните от Булленд земеделски земи са отдадени под наем или аренда на производители, при средна рента от 22,33 лв/дка. За 3% се водят преговори по отдаване и предоговаряне на нивата на аренда.

Подкрепи Economic.bg