Професионалните фондове с по-висока доходност

Всички схеми в допълнително задължително пенсионно осигуряване са с резултати над минималното изискване

260 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Професионалните пенсионни фондове (ППФ) отчитат по-висока среднопретеглена доходност за предходните 24 месеца спрямо универсалните (УПФ), сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН). ППФ са регистрирали доходност от 3.57% за периода 31 март 2011 - 31 март 2013 г. В същото време универсалните схеми имат 3.25% доходност.

"ППФ-Бъдеще" се представя най-зле, докато ППФ "Съгласие" води с най-голяма доходност за последните две години, сочи разбивката на надзора. Показателят при двете компании е съответно 0.86 и 5.41%.

Доходност от 0.86% за периода 31 март 2011 - 31 март 2013 г. отчита и универсалният фонд на осигурителната компания "Бъдеще". УПФ "Съгласие" от своя страна е водач и при универсалните схеми, след като успява да реализира 5.18% за последните две години до края на март 2013 г.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване (УПФ и ППФ) са постигнали доходност над определеното минимално равнище. Зам.-председателят на регулатора Ангел Джалъзов, който ръководи управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност на годишна база от 0.25% за УПФ и 0.57% за ППФ.

Подкрепи Economic.bg