Производителите на тютюн ще получат 73 млн. лв.

Земеделският министър Мирослав Найденов уточни, че текат дебати да бъдат заделени средства за сектора в новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони

В проектобюджета за следваща година вече са заложени нотифицираните от Европейската комисия 73 млн. лева за тютюнопроизводство. Това каза министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на изнесеното заседание на Консултативния съвет по тютюна в село Бенковски, община Кирково.

Той уточни, че текат дебати в новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони да бъдат заделени средства за този сектор и да бъде създадена допълнителна мярка за модернизиране на стопанствата. Вариант тези пари да не се получат въобще не се обсъжда, категоричен бе министърът.

"Половината от производителите на тютюн в ЕС са от България, именно от този регион, затова и ние реагирахме толкова остро срещу възможността да бъде ограничено по изкуствен начин производството на ориенталски тютюн, правителството и евродепутатите тогава се обединиха, за да защитят поминъка на хората", каза министърът.

Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България връчи на министър Найденов петиция срещу Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация. С нея те се присъединяват към призива на Международната асоциация на тютюнопроизводителите да се защитят правата на повече от 39 млн. производители на културата в света и да не се ограничава влагането на дребнолистни тютюни в цигарите.


Коментари: 0