Производствената инфлация расте

През март тази година тя е с 0.9% над равнището от предходния месец

6328 ~ 1 мин. четене

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март тази година е с 0.9% над равнището от предходния месец, сочи доклада на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.4%, докато в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - с 1.5%, и при производството на хранителни продукти - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2012 г. нараства с 4.6% в сравнение със същия месец на миналата година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 0.7%, в преработващата промишленост - с 4.5% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.6%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо март 2012 г. е отчетено и при производството на химични продукти - със 7.3%, производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - с 6.1% и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.2%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини и при производството на електрически съоръжения - с 1.6%.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg