Промишленото производство спада през юни

Най-рязко, както на месечна, така и на годишна база, се свива производството на тютюневи изделия

Промишленото производство спада през юни
156 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Индексът на промишленото производство спада с 1,3% през юни, спрямо май. Това става ясно от предварителните данни, публикувани от Националния статистически институт.

През юни намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната (с 3%) и в преработващата промишленост - с 0,5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено слабо увеличение от 0,1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с близо 15%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - със 7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5,9%. ,

Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 6,7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (4%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване и обработката на кожи - с по 2,9%.

Календарно изгладените данни сочат ръст на годишна база от 0,6%. Той се дължи на покачване при преработващата промишленост с 1,8%, докато производството и разпределението на електро- топлоенергия и газ, както и добивната промишленост се свиват със съответно 4,1 и 1,4%.

Спрямо юни 2013 г.,  по-значително увеличение в преработващата промишленост е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета с 24,3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти с 20%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 19%, производството на основни метали - със 17%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12,6%.

Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с една четвърт, производството на напитки - с близо 10%, производството на хранителни продукти - с 6%. 

Коментари: 0