Средната заплата се понижава до 802 лв.

На годишна база увеличението за второто тримесечи е 2,3%

Средната заплата се понижава до 802 лв.
184 ~ 2 мин. четене

Средната месечна брутна заплата в България спада с 14 лв. до 802 лв. през юни. За второто тримесечие тя е 817 лв., което е с 2,6% повече спрямо първото. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средното брутно месечно възнаграждение за април 2014 г. е 834 лв., за май - 816 лв. и за юни - 802 лева. Спада е характерен за този период, тъй като през него се наемат значителен брой сезонно заети, чиито заплати са по-ниски, а част от персонала попада частично в сивия сектор.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности"- с 9.4%, "Образование" - със 7%, и "Строителство" - с 5.1%.

През второто тримесечие на 2014 г. средната заплата нараства с 2.3% спрямо второто тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 8.8%, "Административни и спомагателни дейности" - с 6.9%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.4%. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1767 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1596 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 585 лева.

Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности хотелиерството и ресторантьорството - 566 лева и административните и спомагателни дейности" - 571 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния сектор -с 0.6%.

Коментари: 0