Проучват пристанищата по река Дунав

Национален форум ще обсъжда възможностите за тяхното развитие

Изпълнителна агенция „Морска администрация” организира национална среща за развитие на пристанищата по река Дунав. Събитието ще се проведе в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията утре, 8 ноември, от 9 часа в залата на 5-я етаж. Форумът е част от проект DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав”.

 Форумът ще бъде открит от изпълнителния директор на Морска администрация к.д.п. Сергей Църнаклийски и в него ще вземат участие представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса и др.

 Проектът DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав” се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” . Целта е да се проучи потенциалът на дунавските пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се изработи обща стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.

 

Коментари: 0